گروه سوین در سال ۱۳۹۴ با سرپرستی بهراد کفیلی شکل گرفت ودر سال ۱۳۹۵ با شرکت در المپیاد صلح و دوستی ملتها در کشور گرجستان از بین ۶۴ کشور مقام ۴ را کسب کرد.

همچنین با حضور در فستیوال کشور آذربایجان از بین تیم های حاضر ایرانی نمایش بسیار چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت.

ما در گروه سوین قصد داریم تا شما را با شیوه جدید هنر و ورزش بیشتر آشنا کنیم که باعت ایجاد شادابی و شور و نشاط و افزایش اعتماد بنفس خواهد شد.

از این رو تصمیم گرفتیم تا شرایطی را فراهم سازیم تا عزیزانی که فرصت شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند بتوانند از یادگیری این هنر بهرمند گردند. آموزشهای مجازی رقص آذربایجانی سوین اولین گام ما در پیش برد این هدف است .

ما قصد داریم تادر آینده با آموزشهای بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم.

 

گروه سوین در سال ۱۳۹۴ با سرپرستی بهراد کفیلی شکل گرفت ودر سال ۱۳۹۵ با شرکت در المپیاد صلح و دوستی ملتها در کشور گرجستا از بین ۶۴ کشور مقام ۴ را کسب کرد.

همچنین با حضور در فستیوال کشور آذربایجان از بین تیم های حاضر ایرانی نمایش بسیار چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت.

ما در گروه سوین قصد داریم تا شما را با شیوه جدید هنر و ورزش بیشتر آشنا کنیم که باعت ایجاد شادابی و شور و نشاط و افزایش اعتماد بنفس خواهد شد.

از این رو تصمیم گرفتیم تا شرایطی را فراهم سازیم تا عزیزانی که فرصت شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند بتوانند از یادگیری این هنر بهرمند گردند. آموزشهای مجازی رقص آذربایجانی سوین اولین گام ما در پیش برد این هدف است .

ما قصد داریم تادر آینده با آموزشهای بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم.